Disclaimer

Hierna te noemen Stay Hungry Marketing B.V , verleent je hierbij toegang tot www.stayhungrymarketing.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Stay Hungry Marketing B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.stayhungrymarketing.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stay Hungry Marketing B.V

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.stayhungrymarketing.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stay Hungry Marketing B.V.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.stayhungrymarketing.nl. Stay Hungry Marketing B.V oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Stay Hungry Marketing B.V zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stay Hungry Marketing B.V en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stay Hungry Marketing B.V behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.stayhungrymarketing.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.